Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2014

Tại sao hồi Việt Nam và Mỹ khôi phục quan hệ Chủ tịch nước Việt Nam và Tổng thống Mỹ không cùng tuyên bố trên truyền hình vào một giờ như Cu Ba và Mỹ vừa làm?

Đây là vấn đề rất phức tạp, nhưng nói gọn lại là vì khác nhau về múi giờ. Nếu Chủ tịch VN tuyên bố vào ban ngày thì dân Mỹ đang ngủ không ai xem/nghe. Còn đối với Tổng thỗng Mỹ cũng vậy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét